×
вул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
17.04.2014
Wsparcie poszkodowanych wskutek kryzysu społecznego na Ukrainie

W czwartek, w kieleckim Muzeum Dialogu Kultur odbyła się konferencja prasowa nt. polsko-ukraińskiej akcji charytatywnej prowadzonej wspólnie przez kieleckie Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód oraz Fundusz "Podilska Gromada" z Winnicy.

siew.org.pl

Są to partnerskie organizacje pozarządowe, które od 2011 roku wspólnie zrealizowały kilka międzynarodowych projektów współfinansowanych m.in. ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ostatnim czasie organizowali również pomoc na kijowskim Majdanie.

Podczas spotkania zorganizowano telekonferencję, w której głos zabrał dyrektor wykonawczy Funduszu "Podilska Gromada" Andrij Druczynskij. Przekazał on aktualne informacje nt. obecnej sytuacji na Ukrainie oraz o najpilniejszych potrzebach osób, które ucierpiały w wyniku zamieszek na kijowskim Majdanie, jak i przez okupację Krymu.

Wobec narastającego kryzysu społecznego na Ukrainie ww. organizacje podjęły inicjatywę pomocy poszkodowanym w szczególności rodzinom ofiar i rannym z kijowskiego Majdanu, a także przesiedleńcom z Krymu.

Wg danych Funduszu „Podil’ska Gromada” (największej i najbardziej doświadczonej organizacji charytatywnej w Winnicy) na Majdanie w Kijowie zginęło już 121 osób, a całkowita liczba rannych i ofiar nie jest możliwa do oszacowania.
Natomiast po aneksji Krymu przez Rosję liczba przesiedleńców z półwyspu w całej Ukrainie to już ponad 10 tysięcy osób!

W samym obwodzie winnickim (z którym region świętokrzyski współpracuje od ponad 50 lat) jest wiele rodzin, które ucierpiały na kijowskim Majdanie. Niestety były również ofiary (w tym miejscowi Polacy).
W przypadku przesiedleńców jest to 425 mieszkańców Krymu – w większości kobiety i dzieci.
Grupa ta to głównie Krymscy Tatarzy, którzy utracili cały dobytek i pozostali bez dachu nad głową. Sytuację pogarsza fakt, iż oficjalnie nie mogą starać się o status uchodźcy (Ukraina jak większość krajów na świecie nie uznała aneksji Krymu).
Wg prognoz liczba przesiedleńców gwałtownie zwiększy się po 19 kwietnia, gdyż od tego momentu Rosjanie zamierzają usunąć wszystkich mieszkańców Krymu nie posiadających meldunku.
Najpilniejsze potrzeby ww. poszkodowanych to głównie: środki medyczne, żywność, odzież, koce
i artykuły gospodarstwa domowego.

Mając na względzie powyższe oraz wzajemne zaufanie Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód i Fundusz „Podil’ska Gromada” podpisały w marcu specjalną umowę o współpracy na rzecz pomocy ww. poszkodowanym.

Rozpoczęto zbiórkę darów oraz pieniędzy na specjalne utworzone konto bankowe nr:

29 2030 0045 1110 0000 0343 0570
Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 65
KRS: 0000364727

Zebrane środki zostaną wydatkowane przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód na zakup ww. pomocy i przekazane potrzebującym przy wsparciu organizacyjnym Funduszu „Podil’ska Gromada”.
Dary rzeczowe przyjmowane są w siedzibie Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód przy
ul. Sienkiewicza 65 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00.

Jesteśmy przekonani, iż Kielczanie oraz mieszkańcy województwa świętokrzyskiego okazując dotychczasową solidarność i pomoc materialną nie zawodzą jako partnerzy i potwierdzają, iż współpraca naszych miast i regionów to także pomoc sąsiadom w trudnych sytuacjach.

W przypadku zaistnienia potrzeby udzielenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień prosimy o kontakt pod nr +48 796548507.  

Autor: Krzysztof Kalita

Wsparcie poszkodowanych wskutek kryzysu społecznego na Ukrainie