×
вул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
29.11.2018
Kreatywna Polonia 2018

Podsumowanie projektu.

Związek Polaków Winniczyzny wraz ze Stowarzyszeniem Integracja Europa - Wschód zrealizowali w 2018 roku projekt pod nazwą "Kreatywna Polonia".

Projekt uzyskał akceptację w konkursie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

W okresie od sierpnia do listopada 2018 r. zrealizowano w Polsce i na Ukrainie poniższe działania:

  • wizytę studyjną do Polski i warsztaty
  • warsztaty w Winnicy
  • przygotowanie serwisów internetowych oraz profesjonalnych pakietów promocyjnych (szablonów teczek, wizytówek, notesów i papierów firmowych) dla polskich organizacji na Ukrainie.

Wizyta studyjna i warsztaty w Kielcach
Forum NGO Świętokrzyskie – Podole 2018 pod hasłem „Kreatywna Polonia”
2 – 5 października 2018 r. Kielce

 

W tych dniach zorganizowano wizytę studyjną w Kielcach dla 20 przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych z Podola i Żytomierszczyzny na Ukrainie.  
Do Polski gości z Ukrainy zaprosił Związek Polaków Winniczyzny.

Głównym celem wizyty było zorganizowanie warsztatów w zakresie budowania wizerunku organizacji jako narzędzia sukcesu i promocji przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji i identyfikacji wizualnej.

3 października uczestnicy wizyty wzięli udział w trzejciej edycji Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018.

Goście z Ukrainy zostali przywitani na Targach Kielce i wzięli udział w trzeciej edycji targów "Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji" oraz w Kongresie Edukacji Przyszłości.
Wydarzenie to organizowane było pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Polski, a odbyło się w dniach 3-4 października 2018 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

To właśnie pierwszego dnia Salonu Edukacji Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód zorganizowało III edycję Forum NGO Świętokrzyskie – Podole 2018 jako wydarzenie towarzyszące Targom.

Tegoroczna edycja Forum odbyła się pod hasłem: "Kreatywna Polonia".
Temat przewodni nie został wybrany przypadkowo.

Forum było częścią działań 2 projektów edukacyjnych realizowanych w tym czasie w Kielcach, Winnicy i Chmielnickim, których celem jest wsparcie Polonii i Polaków za granicą.

W pierwszym z nich pod hasłem "Kreatywna Polonia" Stowarzyszenie Inetgracja Europa - Wschód oraz Związek Polaków Winniczyzny udzielili wsparcia 20 polskim organizacjom z Ukrainy w zakresie budowania wizerunku aby móc skuteczniej działać nie tylko w swoim środowisku, a także w przestrzeni międzynarodowej i Internecie.

Tegoroczne Forum zbiegło się z 60 rocznicą współpracy Kielc i Winnicy, a co warto podkreślić wzieło w nim ponad 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy!

Oficjalnymi współorganizatorami Forum NGO byli:

  • Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód
  • Targi Kielce SA
  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy
  • Związek Polaków Winniczyzny.

Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018

Fot. Archiwum SIEW

Dzięki tej inicjatywie udało się znacząco poszerzyć zakres projektu. Uczestnicy wizyty otrzymali doskonałą możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z wystawcami targów, wydawnictwami oraz licznymi gośćmi – głównie nauczycielami, dyrektorami szkół z całej Polski.

Więcej o Forum można przeczytać TU.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia (Fotografie: Archiwum SIEW oraz Targów Kielce SA.).

Podczas wizyty uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne i informacyjne oraz pamiątki z Polski.

 

4 października 2018 r.

W pierwszej części dnia w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach zorganizowano warsztaty pod hasłem: "Praktyczne zastosowanie narzędzi internetowych w budowaniu wizerunku organizacji i współpracy międzynarodowej"
Poprowadzili je Grzegorz Stępień i Ewa Słoma z Agencji Interaktywnej Mass Internet.

W drugiej części dnia w Muzeum Historii Kielc zorganizowano Warsztaty pod hasłem: „Identyfikacja wizualna dla polskich organizacji na Ukrainie”.
Prowadzącym był ekspert z Targów Kielce, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, projektant / grafik Michał Obiedziński.
Była to praca warsztatowa nad wybranymi przez uczestników przykładami identyfikacji wizualnej i stworzenie uproszczonych elementów podstawowej identyfikacji organizacji czyli: logotyp, wizytówki, oficjalnego pisma organizacji, materiałów promocyjnych (na przykładzie długopisu i teczki/torby).

 

5 października 

Baza Zbożowa w Kielcach była miejscem pracy w kolejnym dniu wizyty.
Zorganizowano warsztaty „Otwarcie dla liderów” oraz spotkania w lokalnych organizacjach pozarządowych.
Trzeci dzień rozpoczął się w wyjątkowym alternatywnym miejscu tj. Bazie Zbożowej, gdzie warsztaty integracyjne poprowadzili aktorzy z Fundacji Studio TM Dorota i Artur Anyż.
Od 4 lat Państwo Anyżowie prowadzą warsztaty integracyjne „otwierające” dla wszystkich grup z Ukrainy zapraszanych do Kielc przez Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód (12 edycji Szkoły Języka Polskiego, projekty edukacyjne współfinansowane przez MSZ 
i in.).
Warsztaty liderskie zostały zorganizowane przez Państwa Anyżów przy wykorzystaniu autorskich programów z elementami teatralnego dramatu.
Baza Zbożowa - to miejsce poszukiwań artystycznych, dla młodzieży utalentowanej z wszystkich dziedzin sztuki, odnajdującej się w  warunkach nieograniczonych czasem i  przestrzenią artystyczną.
Baza Zbożowa (dawna baza dla samochodów milicyjnych) to aktualnie siedziba 6 organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury niezależnej, które odnalazły swoje miejsce do działań artystycznych po wielu miesiącach, a nawet latach poszukiwań. Ale także miejsce dla grup nieformalnych i artystów, lub zespołów indywidualnych.

Było to doskonałe miejsce do nawiązania kontaktów z polskimi organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo pokazanie Bazy Zbożowej było inspirującym przykładem dla uczestników jak działać w sposób alternatywny przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury (w przypadku Bazy Zbożowej była to opuszczona stara lakiernia i baza dla samochodów milicyjnych, którą przy wsparciu miasta Kielce i wolontariuszy udało się reaktywować na rzecz III Sektora).

Na zakończenie uczestnicy otrzymali zestawy materiałów promocyjnych, pamiątki z Polski i zaświadczenia o udziale w wizycie.

Wizyta była także etapem integrującym i przygotowującym do dalszych prac już na Ukrainie.


Warsztaty w Winnicy
17 listopada 2018 r.


Tego dnia w sali szkoleniowej Związku Polaków Winniczyzny zorganizowano 2 warsztaty z zakresu:

  • praktycznej budowy stron internetowych w organizacjach pozarządowych, które poprowadził Grzegorz Stępień – właściciel Agencji Interaktywnej Mass Internet z Kielc
  • planowania i projektowania identyfikacji wizualnej w organizacjach pozarządowych, które poprowadził Michał Obiedziński z Targów Kielce.

W warsztatach wzięła udział część uczestników projektu – przede wszystkim przedstawiciele organizacji, którzy jeszcze nie posiadają stron internetowych, logotypów itp.

Tego dnia uczestnicy projektu wprowadzali dane do specjalnie przygotowanych w ramach projektu stron internetowych. Każda organizacja otrzymała własny roboczy adres internetowy oraz dostęp do panelu administracyjnego.
Warsztaty prowadził Grzegorz Stępień.


Drugą częścią spotkania była praca uczestników nad identyfikacją wizualną.
Uczestnicy pracowali na szablonach przygotowanych przez Michała Obiedzińskiego projektując własne teczki, notesy, czy papier firmowy.
Tematem kluczowym stała się konieczność aktualizacji, bądź ponownego zaprojektowania logotypów polskich organizacji uczestniczących w projekcie.

Finałem warsztatów było rozdanie dyplomów przez Krzysztofa Kalitę – prezesa Stowarzyszenia Integracja Europa – Wschód oraz udział uczestników w Festiwalu Kultury Polskiej w winnickiej Filharmonii, którą zorganizował Związek Polaków Winniczyzny na czele z prezes Alicją Ratyńską.
Po zakończeniu Festiwalu uczestnicy uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu wraz z kolacją.


Powstanie serwisów internetowych oraz profesjonalnych pakietów promocyjnych dla polskich organizacji na Ukrainie
Winnica – listopad 2018 r.

Po zakończeniu warsztatów w Winnicy dokończono prace nad szablonami stron internetowych oraz szablonów pakietów identyfikacji wizualnej.

 

Dziękujemy naszym partnerom ze Związku Polaków Winniczyzny, uczestnikom uczestnikom projektu oraz wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły naszą inicjatywę!

Autor: Krzysztof Kalita

Fotografie: Archiwum SIEW oraz Targów Kielce SA.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.