×
вул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
04.06.2013
Pojemniki na zużyte baterie już w Winnicy!

Podczas kolejnej wizyty w Winnicy odbyło się uroczyste przekazanie pojemników na zużyte baterie organizacjom i szkołom, które zadeklarowały udział w konkursie organizowanym w ramach projektu

W dniach 29 maja do 01 czerwca nasza delegacja przebywała na Ukrainie w ramach projektu "Biznes dla ekologii. Wzrost konkurencyjności ukraińskich przedsiębiorstw poprzez rozwój nowoczesnych systemów zbierania odpadów niebezpiecznych w Winnicy".

Do konkursu zgłosiły się 24 jednostki. Uroczyste przekazanie pojemników odbyło się w Departamencie Oświaty Winnickiej Miejskiej Rady w Winnicy. Podczas spotkania Tetiana Rybak – ekspert z przedsiębiorstwa "PLAST" z Winnicy wygłosiła referat na temat szkodliwości zużytych baterii dla środowiska.

O naszym projekcie w Kijowie

Natomiast 30 maja delegacja z Polski wzięła udział w okrągłym stole organizowanym w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Organizatorem konferencji była ukraińska ekologiczna organizacja pozarządowa MAMA 86, która w maju bieżącego roku uczestniczyła w warsztatach na temat stanu prawnego dot. selektywnej zbiórki zużytych baterii. Tematem przewodnim konferencji było pokazanie problemu zarządzania odpadami elektronicznymi na Ukrainie w odniesieniu do standardów europejskich. Ponad 70 uczestników okrągłego stołu dyskutowało na temat poprawy sytuacji zarządzania odpadami na Ukrainie.
Podczas dyskusji zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo związane z wyrzucaniem odpadów niebezpiecznych na wysypiska, w tym w dużej mierze odpadów komunalnych tj. zużytych baterii. Podkreślono tu potrzebę prowadzenia kampanii informacyjnych wśród społeczeństwa. Przykład europejskiego podejścia do problemu zużytych baterii omówiono na podstawie działań podjętych w trakcie realizacji projektu "Biznes dla ekologii. Wzrost konkurencyjności ukraińskich przedsiębiorstw poprzez rozwój nowoczesnych systemów zbierania odpadów niebezpiecznych w Winnicy" jako przykład dobrych praktyk.Zalecenia jakie zostały opracowane przy okrągłym stole mają zostać przekazane do odpowiednich organów państwowych w celu lobbowania na rzecz realizacji unijnych standardów odpadów zarządzania w ukraińskim ustawodawstwem. Uczestnicy spotkania dokonali przeglądu obecnego stanu polityki zarządzania odpadami w Ukrainie i UE.
Według przedstawiciela organizacji "MAMA-86" Olgi Tsyhulovoy: „ujednolicenie prawodawstwa krajowego i europejskiego daje wyjątkową okazję, aby przyspieszyć proces wdrażania na Ukrainie postanowień odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej”.
Okrągły stół był dobrą okazja do wymiany doświadczeń oraz rozpoczęcia współpracy w zakresie zarządzania odpadami niebezpiecznymi.

PP

Poniżej fotorelacja z wizyty:

Pojemniki na zużyte baterie już w Winnicy!
Pojemniki na zużyte baterie już w Winnicy!