×
вул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
14.12.2015
Відкриття Спеціалізованої Лабораторії комплексних досліджень природних мінералів в Хмельницькому національному університеті

Важлива ініціатива на користь розвитку українського сектора НДДКР!

28 листопада 2015 року відбулося урочисте відкриття Спеціалізованої Лабораторії комплексних досліджень природних мінералів в Хмельницькому національному університеті.

Відкриття сучасної лабораторії в Хмельницькому національному університеті стало можливим завдяки реалізації Товариством Інтеграція Європа-Схід польсько-українського проекту «Екологічні інновації для бізнесу. Спеціалізована Лабораторія комплексних досліджень природних мінералів в Хмельницькому національному університеті» в рамках програми Польська Допомога для Розвитку 2015 Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

Основною метою проекту є зміцнення ринкових позицій українських підприємств шляхом впровадження інноваційних і екологічних технологій застосування сапонітового сорбенту в процесах очищення і відновлення середовищ.

В урочистому відкритті взяли участь науковці Хмельницького національного університету, представники Товариства Інтеграція Європа-Схід, Посольства Республіки Польща в Києві, Хмельницького регіонального центру з інвестицій та розвитку, Українсько-Польського Центру Європейської Інтеграції, підприємці з Польщі та України.

З вітальним словом виступив ректор Хмельницього національного університету д.т.н., професор Микола Скиба

prof. d.n.t. Mykoła Skyba

який підкреслив важливість відкриття сучасної лабораторії в Хмельницькому національному університеті та нагородив подяками президента Товариства Інтеграція Європа-Схід Криштофа Каліту і секретаря Товариства Магдалену Каліту за успішну реалізацію польсько-українських проектів.

Magdalena i Krzysztof Kalita

Про етапи реалізації проекту та становлення лабораторії розповів керівник проекту від Хмельницького національного університету д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Георгій Параска

prof. Heorhij Paraska

та зазначив можливості розвитку співпраці науковців університету з підприємцями та комерціалізації наукових розробок на базі сучасної лабораторії.

Проректор з міжнародних зв’язків, д.е.н., професор Микола Йохна

dr n.e. Mykoła Jochna

відзначив важливість даного проекту для розвитку польсько-української співпраці, а також становлення Хмельницького національного університету на міжнародному рівні.

Президент Товариства Інтеграція Європа-Схід Криштоф Каліта розповів про успішну співпрацю ХНУ та Товариства Інтеграція Європа-Схід і подякував представникам ХНУ за багаторічну співпрацю

Podziękowania od SIEW dla Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu

а також представникам ТОВ «Альфа клас» (м. Харків) за доставку і встановлення сучасного обладнання в лабораторії.Podziękowania od SIEW dla Alfa-Klass Sp. z o.o.

Керівник Хмельницького регіонального центру з інвестицій та розвитку Богдан Міхняк, який є партнером проекту, вказав на додаткові можливості залучення інвестицій в процесі діяльності Лабораторії комплексних досліджень природних мінералів в Хмельницькому національному університеті.

Bogdan Michniak - prezes Chmielnickiego Regionalnego Centrum Inwestycji i Rozwoju

Президент Хмельницької Торгово-промислової палати Наталія Белякова

Natalia Beliakowa - prezes Chmielnickiej Izby Handlowo - Przemysłowej

зазначила, що відкриття Лабораторії комплексних досліджень природних мінералів сприятиме налагодженню ділового співробітництва між вітчизняними та закордонними партнерами, розширенню ринків збуту вітчизняних товарів та послуг, всебiчному змiцненні мiжнародних промислових, науково-технiчних і торгівельних звязкiв, що є важливим елементом інтеграції Хмельницького регіону у світову економіку.

Начальник відділу лабораторних досліджень корпорації «Сварог Вест Груп» (м. Хмельницький) Микола Биков відзначив важливість функціонування сучасної лабораторії, проведення якісних досліджень на високому рівні в Хмельницькому національному університеті та окреслив етапи співпраці на майбутнє.

Mykoła Bykow Svarog West Group

Генеральний директор АТОВ «Велес» (м. Хмельницький) Олександр Янчук розповів про ефективність застосування сапонітових мінералів в аграрному секторі та важливість створення Лабораторії комплексних досліджень природних мінералів саме в Хмельницькому регіоні, де розташовані найбільші запаси природного мінералу сапоніту, а також презентував промислову продукцію – сапонітову муку.

Власник найбільшого текстильного підприємства в Україні ТОВ «Т-Стиль» на базі рівненського льонокомбінату (м. Рівне) Олег Червонюк розповів про важливе значення впровадження сучасних технологій та обладнання, що дозволяє створювати конкурентноздатні товари і послуги на світовому ринку.

Під час відкриття лабораторії символічно було відкрито меморіальну таблицю та презентовано обладнання лабораторії.

Otwarcie laboratorium w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym 28-11-2015

Tablica pamiątkowa w Specjalistycznym Laboratorium Badań Naturalnych Minerałów - Chmielnicki, Ukraina

Координатор проекту, к.т.н., доцент кафедри хімії Алла Ганзюк

doc. Ałła Ganziuk

розповіла про ефективні методів очищення речовин і збереження природних ресурсів за допомогою сорбентів на основі сапоніту, а також про можливості проведення якісного та кількісного аналізу речовин за допомогою сучасного обладнання Хроматографу "Хроматек - Кристалл 5000", ІЧ-Фурє спектрометру IRAffinity-1 фірми ®Shimadzu (Японія).

Координатор проекту – аспірантка кафедри хімії – Галина Дейчук

od lewej: prof. Switłana Karwan, Krzysztof Kalita, Halina Dejczuk

яка в даний час проводить наукові дослідження і стажування в університеті М. Коперніка (Польща), зазначила актуальність і науковий інтерес світової спільноти до застосування природного мінералу сапоніту у виробничих процесах, дослідження властивостей мінералів, а також про унікальні можливості, які відкриваються для Хмельницького регіону, під час функціонування Лабораторії комплексних досліджень природних мінералів.

Керівник лабораторії д.т.н, професор, завідувач кафедри хімії Світлана Карван

prof. d.n.t. Switłana Karwan

презентувала дослідні зразки екологічно безпечної продукції

Kosmetyki wyprodukowane na bazie naturalnego minerału Saponitu - Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

і подякувала всім, хто брав участь у проекті та допомагав відкрити Спеціалізовану Лабораторію комплексних досліджень природних мінералів в Хмельницькому національному університеті. Світлана Карван також повідомила, що з метою налагодження промислових зв’язків та успішного функціонування Лабораторії організовано безкоштовні дослідження для підприємців, під час яких можна провести комплексний аналіз властивостей вітчизняних товарів та продукції.

Варто зазначити, що це вже третя ініціатива Товариства Інтеграція Європа-Схід в Хмельницькому національному університеті, яка отримала підтримку в рамках програми Польська Допомога для Розвитку.

Хмельницький національний університет протягом тривалого часу опрацьовує інноваційні технології з використання природного мінералу сапоніту в промисловості, значні поклади якого знаходяться в Хмельницькій області (орієнтовно 100 млн. тон.). Результатом прямого співробітництва з підприємствами є дослідження і патенти, оскільки процеси сорбції за допомогою сорбенту на основі сапоніту – один з ефективних методів видалення забруднюючих речовин і збереження природних ресурсів. Цей факт з економічної та екологічної точки зору викликає інтерес в підприємств, тому що впровадження інновацій та ресурсозберігаючих технологій підвищують їх конкурентоспроможність та позиції на ринку, що сприяє розвитку міжнародної співпраці в такий важкий і важливий час для України.

Актуальну інформацію з реалізації проекту можна знайти на сторінці Товариства Інтеграція Європа-Схід, а також:

 

Автор: Krzysztof Kalita

У статті використано матеріали з архівом Товариства Інтеграція Європа - Схід, Хмельницького Національного Університету і сервісу www.0382.ua

Ми заохочуємо до знайомства зі звітом з урочистого відкриття лабораторії:

O projekcie:

Innowacje ekologiczne dla biznesu.
Specjalistyczne laboratorium kompleksowych badań naturalnych minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym

ekooperacja

Projekt realizowany jest od marca do końca 2015 roku, a celem strategicznym jest wzmocnienie pozycji rynkowej ukraińskich przedsiębiorstw poprzez wdrożenie innowacyjnych i proekologicznych technologii zastosowania saponitowego sorbentu w procesach oczyszczania i odzyskiwania zasobów naturalnych.

Partnerzy projektu:

  • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy,
  • Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju,
  • Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej.

Projekt obejmie wsparciem 30 mikro i małych przedsiębiorstw działających na obszarze Ukrainy (z wyjątkiem obwodów ługańskiego i donieckiego) – w tym 6 firm z obwodu chmielnickiego.
Przewidziano działania:

  • otwarcie i wyposażenie Specjalistycznego Laboratorium Kompleksowych Badań Naturalnych Minerałów w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym,
  • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla 30 ww. przedsiębiorstw,
  • pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technologii wykorzystania saponitowych sorbentów w 6 przedsiębiorstwach z obwodu chmielnickiego,
  • zorganizowanie Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Chmielnickim.

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy od wielu lat opracowuje innowacyjne technologie na rzecz wykorzystania w gospodarce saponitu – naturalnego minerału, którego znaczące złoża znajdują się w obwodzie chmielnickim (szacunkowo 100 mln. ton).
Badania i patenty powstają w wyniku bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami, gdyż proces wchłaniania przy wykorzystaniu sorbentu na bazie saponitu jest jedną z najbardziej efektywnych metod usuwania zanieczyszczeń i oszczędzania zasobów. Fakt ten z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia budzi uzasadnione zainteresowanie firm, gdyż wprowadzanie innowacji i zachowanie zasobów bezpośrednio przekłada się na podniesienie ich konkurencyjności i pozycji rynkowej.

Polska Pomoc

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP - 2015.

Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych fotorelacji z przebiegu projektu - w tym kolejnych etapów remontu pomieszczeń nowego laboratorium, szkoleń dla przedsiębiorców oraz konferencji naukowych w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Відкриття Спеціалізованої Лабораторії комплексних досліджень природних мінералів в Хмельницькому національному університеті
Відкриття Спеціалізованої Лабораторії комплексних досліджень природних мінералів в Хмельницькому національному університеті