×
вул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
27.09.2018
Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018

Do Kielc zawita ponad 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Podola!

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód w tym roku powraca do dobrych tradycji i 3 października 2018 r. organizuje już trzecią edycję niezwykle interesującego wydarzenia dla polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych, a mianowicie Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018.

Tegoroczne Forum zbiega się z 60 rocznicą współpracy Kielc i Winnicy, a co warto podkreślić weźmie w nim aż 65 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy!

Organizacje, które tak licznie odpowiedziały na zaproszenie Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód dodatkowo wezmą udział w dwóch projektach edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Senatu RP.

Tematem przewodnim Forum będzie budowanie wizerunku organizacji jako narzędzia sukcesu i promocji przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz współczesnych metod nauczania o Polsce za granicą.

Fot. Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2013 (Archiwum SIEW)

Co ciekawe, goście z Ukrainy zostaną przywitani na Targach Kielce.
Wszyscy uczestnicy wezmą udział w trzeciej edycji targów "Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji" oraz w Kongresie Edukacji Przyszłości.
Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Polski, a odbędzie się w dniach 3-4 października 2018 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

To właśnie pierwszego dnia Salonu Edukacji Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód zorganizuje III edycję Forum NGO Świętokrzyskie – Podole 2018 jako wydarzenie towarzyszące Targom.

Rozpoczęcie zaplanowano 3 października o godz. 10:00 w sali konferencyjnej "Alfa".

Fot. Praktyki w Kielcach dla studentów z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w 2015 r. w ramach projektu SIEW współfinansowanego ze środków MSZ RP (Archiwum SIEW)

Tegoroczna edycja Forum odbywa się pod hasłem: "Kreatywna Polonia".
Temat przewodni nie został wybrany przypadkowo.

Forum jest częścią działań 2 projektów edukacyjnych realizowanych w tym czasie w Kielcach, Winnicy i Chmielnickim, których celem jest wsparcie Polonii i Polaków za granicą.

W pierwszym z nich pod hasłem "Kreatywna Polonia" Stowarzyszenie Inetgracja Europa - Wschód oraz Związek Polaków Winniczyzny udzielą wsparcia 20 polskim organizacjom z Ukrainy w zakresie budowania wizerunku aby móc skuteczniej działać nie tylko w swoim środowisku, a także w przestrzeni międzynarodowej i Internecie.
Przy wsparciu polskich ekspertów organizacje z Podola zostaną zaangażowane w tworzenie własnej identyfikacji wizualnej w tym m.in. logotypu, księgi znaku, stron internetowych, korespondencji, pism czy nowoczesnej komunikacji w mediach społecznościowych.

Drugi projekt to kontynuacja współpracy SIEW z Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym pod hasłem "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości. Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego".
Projekt przyczyni się do podwyższenia kompetencji wykładowców i 15 studentów Katedry Filologii Słowiańskiej ChNU oraz 30 nauczycieli języka polskiego z Podola poprzez organizację cyklu szkoleń i warsztatów z metodyki nauczania języka polskiego w Polsce i na Ukrainie.

Warto podkreślić, iż obie inicjatywy uzyskały akceptację w konkursach Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i są współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Fot. Goście z Ukrainy na Giełdzie Szkół i Uczelni 2016  podczas konferencji organizowanej przez SIEW na Targach Kielce (Archiwum SIEW)

Jaka będzie tegoroczna tematyka Forum?

Rozpoczęcie: godz. 10:00

1.
Polonijne organizacje pozarządowe we współpracy międzynarodowej
Dlaczego warto współpracować z polskimi organizacjami za granicą?
Jak znaleźć partnera zagranicznego, nawiązać współpracę i zrealizować projekt międzynarodowy? 
Prowadzący i przywitanie: 
Krzysztof Kalita – Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód 
Alicja Ratyńska – Związek Polaków Winniczyzny
prof. Mykoła Jochna – Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

2.
Projekt - od pomysłu do sukcesu
Planowanie i realizacja międzynarodowych inicjatyw na przykładzie projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa”.
Prezentacja projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, w ramach którego powstaje unikalny cykl ponad 100 filmów z drona archiwizujących zabytki dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów na Ukrainie.
Prowadząca Iryna Vitiuk - koordynatorka projektu z Ukrainy pokaże jak powstawały filmy oraz komentarze historyczne, a także jak udała się wrześniowa wyprawa polskich i ukraińskich studentów i uczniów z Kielc śladami dawnej Rzeczypospolitej.

Fot. Nagrania filmów z drona w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" - Kamieniec Podolski 2018 r. (Archiwum SIEW)

3. 
Nowoczesna edukacja historyczna w nauczaniu języka polskiego za granicą i promowaniu polskich organizacji za granicą.
Temat ten zaprezentuje dr Tomasz Ossowski z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.
Będzie to jednocześnie zapowiedź spotkania z uczniami LO, które zaplanowano na kolejny dzień wizyty gości z Ukrainy.

4.
Budowanie wizerunku organizacji polskich na Ukrainie.
Pod okiem doświadczonych ekspertów Michała Obiedzińskiego z Targów Kielce SA oraz Grzegorza Stępnia z Agencji Mass Internet uczestnicy Forum wezmą udział w warsztatach nt. skutecznej zmiany wizerunku.

5.
Zasady zatrudniania nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych naświetli ekspert Paweł Kułaga z Greygoose Outsourcing Sp. z o.o.
Temat ten będzie szczególnie interesujący dla licznej, bo ponad 30-osobowej grupy nauczycieli języka polskiego z Ukrainy.

Zakończenie: godz. 12:00

Podsumowaniem Forum będą dyskusje i nawiązanie kontaktów ze świętokrzyskimi organizacjami pozarządowymi.

Jesteśmy przekonani, iż inicjatywa Forum będzie doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów z ukraińskimi partnerami, szkołami i instytucjami zw. z edukacją celem realizacji przyszłych międzynarodowych projektów.

Oprócz udziału w Forum, goście z Ukrainy wezmą udział w warsztatach edukacyjnych w Bazie Zbożowej, Muzeum Dialogu Kultur, Muzeum Historii Kielc oraz spotkaniach z młodzieżą i nauczycielami z VI LO im. Juliusza Słowackiego.

 

Zapraszamy do udziału i współpracy!

Pytania prosimy kierować do organizatorów na adres: kontakt@siew.org.pl

Autor: Krzysztof Kalita

Projekty "Kreatywna Polonia" oraz "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości. Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego" są współfinansowane w ramach sprawowania opieki  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018
Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018
Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018