×
вул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
08.10.2018
Za nami Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód w tym roku powriło do dobrych tradycji i 3 października 2018 r. zorganizowało już trzecią edycję niezwykle interesującego wydarzenia dla polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych, a mianowicie Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018.

Tegoroczne Forum zbiegło się z 60 rocznicą współpracy Kielc i Winnicy, a co warto podkreślić wzieło w nim ponad 60 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy!

W tym roku do partnerskiej współpracy przy organizacji Forum dołączyły Targi Kielce SA, Chmielnicki Unwiersytet Narodowy oraz Związek Polaków Winniczyzny.

Organizacje, które tak licznie odpowiedziały na zaproszenie Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód dodatkowo biorą udział w dwóch projektach edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Senatu RP.

Tegorocznym tematem przewodnim Forum było budowanie wizerunku organizacji jako narzędzia sukcesu i promocji przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz współczesnych metod nauczania o Polsce za granicą.

Fot. Targi Kielce SA: Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018 (Archiwum SIEW)

Goście z Ukrainy zostali przywitani na Targach Kielce i wzięli udział w trzeciej edycji targów "Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji" oraz w Kongresie Edukacji Przyszłości.
Wydarzenie to organizowane było pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej Polski, a odbyło się w dniach 3-4 października 2018 r. w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

To właśnie pierwszego dnia Salonu Edukacji Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód zorganizowało III edycję Forum NGO Świętokrzyskie – Podole 2018 jako wydarzenie towarzyszące Targom.

Tegoroczna edycja Forum odbyła się pod hasłem: "Kreatywna Polonia".
Temat przewodni nie został wybrany przypadkowo.

Forum było częścią działań 2 projektów edukacyjnych realizowanych w tym czasie w Kielcach, Winnicy i Chmielnickim, których celem jest wsparcie Polonii i Polaków za granicą.

W pierwszym z nich pod hasłem "Kreatywna Polonia" Stowarzyszenie Inetgracja Europa - Wschód oraz Związek Polaków Winniczyzny udzielą wsparcia 20 polskim organizacjom z Ukrainy w zakresie budowania wizerunku aby móc skuteczniej działać nie tylko w swoim środowisku, a także w przestrzeni międzynarodowej i Internecie.
Przy wsparciu polskich ekspertów organizacje z Podola zostały zaangażowane w tworzenie własnej identyfikacji wizualnej w tym m.in. logotypu, księgi znaku, stron internetowych, korespondencji, pism czy nowoczesnej komunikacji w mediach społecznościowych.

Drugi projekt to kontynuacja współpracy SIEW z Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym pod hasłem "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości. Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego".
Projekt przyczyni się do podwyższenia kompetencji wykładowców i 15 studentów Katedry Filologii Słowiańskiej ChNU oraz 30 nauczycieli języka polskiego z Podola poprzez organizację cyklu szkoleń i warsztatów z metodyki nauczania języka polskiego w Polsce i na Ukrainie.

Warto podkreślić, iż obie inicjatywy uzyskały akceptację w konkursach Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i są współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

Jakie tematy zaprezentowano na Forum?

1.
Polonijne organizacje pozarządowe we współpracy międzynarodowej
Dlaczego warto współpracować z polskimi organizacjami za granicą?
Jak znaleźć partnera zagranicznego, nawiązać współpracę i zrealizować projekt międzynarodowy? 
Gości przywitali i Forum prowadzili: 
Krzysztof Kalita – Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód 
Nelia Podlewska – Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

2.
Projekt - od pomysłu do sukcesu
Planowanie i realizacja międzynarodowych inicjatyw na przykładzie projektu „Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa”.
Zaprezentowano projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, w ramach którego powstaje unikalny cykl ponad 100 filmów z drona archiwizujących zabytki dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów na Ukrainie.
Prowadząca Iryna Vitiuk - koordynatorka projektu z Ukrainy pokazała jak powstawały filmy oraz komentarze historyczne, a także jak udała się wrześniowa wyprawa polskich i ukraińskich studentów i uczniów z Kielc śladami dawnej Rzeczypospolitej.

Fot. Nagrania filmów z drona w ramach projektu "Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa" - Kamieniec Podolski 2018 r. (Archiwum SIEW)

3. 
Nowoczesna edukacja historyczna w nauczaniu języka polskiego za granicą i promowaniu polskich organizacji za granicą.
Temat ten zaprezentował dr Tomasz Ossowski z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.
Była to jednocześnie zapowiedź spotkania z uczniami LO, które zaplanowano na kolejny dzień wizyty gości z Ukrainy.

4.
Budowanie wizerunku organizacji polskich na Ukrainie.
Pod okiem doświadczonych ekspertów Michała Obiedzińskiego z Targów Kielce SA oraz Ewy Słomy z Agencji Mass Internet uczestnicy Forum wzięli udział w warsztatach nt. skutecznej zmiany wizerunku.

Podsumowaniem Forum były dyskusje polskich i ukraińskich nauczycieli oraz nawiązanie kontaktów ze świętokrzyskimi organizacjami pozarządowymi.

W ramach tego zorganizowano warsztaty dla nauczycieli nt. nauczania języka polskiego jako obcego i historii Polski w pracy nauczyciela z dzieckiem obcokrajowcem. Poprowadzili je dr Tomasz Ossowski i edukatorka Ewa Kaleta przy współpracy z wykładowcami Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na czele z prorektorem prof. Mykołą Jochną.

Jesteśmy przekonani, iż inicjatywa Forum była doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów z ukraińskimi partnerami, szkołami i instytucjami zw. z edukacją celem realizacji przyszłych międzynarodowych projektów.

Oprócz Forum, goście z Ukrainy podczas wizyty w Kielcach wezmą udział w warsztatach edukacyjnych w Bazie Zbożowej, Muzeum Dialogu Kultur, Muzeum Historii Kielc oraz w spotkaniach z młodzieżą i nauczycielami z VI LO im. Juliusza Słowackiego.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z Forum NGO.

Dziękujemy wszystkim partnerom, uczestnikom Forum oraz wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły naszą inicjatywę!

Autor: Krzysztof Kalita

Fotografie: Archiwum SIEW oraz Targów Kielce SA.

Projekty "Kreatywna Polonia" oraz "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości. Wsparcie Katedry Filologii Słowiańskiej Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego" są współfinansowane w ramach sprawowania opieki  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Za nami Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018
Za nami Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018
Za nami Forum NGO Świętokrzyskie - Podole 2018