×
вул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
24.05.2019
Za nami konferencja nt. możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców w województwie świętokrzyskim

Za nami konferencja pod hasłem „POLSKA: bezpieczna przystań. Możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców”.
Konferencja została zorganizowana 22 maja w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości na Wydziale Prawa, Zarządzania i Administracji UJK, a wzięło w niej udział 270 osób!

Było to jedno z działań realizowanych w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego pn. "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.

Wraz ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim konferencję współorganizowali:

  • Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód,
  • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa – WPAiZ – UJK
  • Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza
  • Studenckie Koło Naukowe „KONCEPT”.

Uczestnicy konferencji - licznie zgromadzeni cudzoziemcy (w znacznej liczbie studenci z Ukrainy) mieli okazję bezpośrednio skonsultować się z pracownikami Wydziału ds. Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodatkowo była to doskonała okazja do zachęcenia większej aktywności społecznej gości z zagranicy poprzez udział w międzynarodowych projektach.

Bardzo dziękujemy za aktywny udział w konferencji zarówno słuchaczom, jak i organizatorom za udaną współpracę.
Kolejna konferencja o tej tematyce odbędzie się za rok.

Krzysztof Kalita - prezes Stowarzyszenia Integracja Europa - Wschód

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji:

PROGRAM KONFERENCJI

Miejsce: 
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Aula 0/14 – budynek Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu.

Prowadzący: 
dr Witold Sokała Wicedyrektor ds. dydaktyki Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10 – oficjalne rozpoczęcie konferencji

Prezentacje:
10:10 – 10:20
Zaproszenie do projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.
Mariusz Pasek – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

10:20 – 10:40
Warunki wjazdu i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce
Justyna Jaroszuk - Oddział ds. Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

10:40 – 11:00
Uczestnictwo migrantów w życiu publicznym
dr Witold Sokała – Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Krzysztof Kalita – Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód

11:00 – 11:20
Uczestnictwo cudzoziemców w polskim rynku pracy - profil migranta zarobkowego
Paweł Kułaga - Program "Partnerstwo i Zatrudnienie" Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej"

11:20 – 11:30
Przerwa

11:30 – 11:50
Perspektywy i możliwości edukacji w Polsce dla cudzoziemców
prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska – Metryka – Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

11:50 – 12:10
Przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji
dr Paulina Lochowska - Wzorek - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach

12:10 – 12:30
Prawo do zdrowia i system zabezpieczeń społecznych
dr hab. prof. UP Robert Kłaczyński - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

12:30 – 12:50
Warto robić więcej - przykłady udanych polsko - ukraińskich projektów we współpracy Kielc i Winnicy
Sofija Usatiuk, Julia Borusińska - Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód

Przerwa - poczęstunek dla uczestników

Dyskusja i podsumowanie z udziałem zagranicznych studentów

 


       
Konferencja organizowana w ramach projektu 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”
 

 

***

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na organizatorach konferencji i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Za nami konferencja nt. możliwości rozwoju, legalnej pracy i pobytu dla cudzoziemców w województwie świętokrzyskim