×
вул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
959-191-29-72
31.05.2019
Szkolenia wspierające personel pracujący z cudzoziemcami w województwie świętokrzyskim

Jak skorzystać ze wsparcia?

Aktualizacja: 2019-07-05

Organizujemy specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich w ramach projektu "Wsparcie interacji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim".
W działaniu tym weźmie udział łącznie 350 osób z całego regionu!

Szkolenia te to jedno z działań realizowanych w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego pn. "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”.

Zaplanowano organizację jednodniowych szkoleń w Kielcach oraz wszystkich miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego.

Dotychczas zorganizowano szkolenia w:

 • Skarżysku - Kamiennej
 • Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Starachowicach
 • Pińczowie
 • Busku - Zdroju
 • Opatowie
 • Końskich
 • Sandomierzu.

Fotorelacja ze szkoleń


 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego pn. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 859 065,54 zł, w tym wkład FAMI w wysokości 1 394 299,15 zł, wysokość dofinansowania z budżetu Państwa: 464 766,39 zł.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego. 
Działaniami projektowymi planuje się objęcie ok. 1.000 obywateli państw trzecich. 
Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w projekcie będą:

 1. Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich
 2. Cykliczne kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce
 3. Specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego
 4. Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim
 5. Utworzenie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID).

Więcej informacji: www.famikielce.pl

 

   

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Szkolenia wspierające personel pracujący z cudzoziemcami w województwie świętokrzyskim
Szkolenia wspierające personel pracujący z cudzoziemcami w województwie świętokrzyskim