×
вул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
02.10.2020
Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców - ogłoszenia i zamówienia AKTUALIZOWANE

Aktualizacja: 28-04-2021 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NR 03/EDU/FAMI12/KADRY

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kursów języka polskiego dla cudzoziemców nr 03/EDU/FAMI12/KADRY z dnia 28 kwietnia 2021 r. w ramach projektu nr 48/12-2019/FAMI pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.
Ogłoszenie obejmuje zatrudnienie 2 osób.

Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW:

 • przygotowanie ramowego programu kursów w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego kursu;
 • przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie A1, A2, B1, B2 – łącznie 720 godzin kursów językowych dla każdej zatrudnionej osoby (każdy z pojedynczych kursów będzie trwał 60 godzin dydaktycznych i będzie realizowany w okresie do 15 tygodni) w okresie od maja 2021 do września 2022.

Miejsce wykonywania zlecenia:

 1. Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach lub
 2. województwo świętokrzyskie (w ramach pracy w terenie wg lokalizacji wskazanych i zapewnionych przez Zamawiającego), lub
 3. platforma Zoom.

Termin realizacji zamówienia: maj 2021 r. – wrzesień 2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (2 osoby).

Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1).

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferta musi być czytelna.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 maja 2021  r. do godz. 15:00 (czasu polskiego) w formie papierowej osobiście w siedzibie STOWARZYSZENIA INTEGRACJA EUROPA – WSCHÓD, ul. H. Sienkiewicza 78A, 25-002 Kielce lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@siew.org.pl

Do oferty należy dołączyć:        

 • CV  lub życiorys
 • kopie dokumentów potwierdzających kompetencje (doświadczenie zawodowe oceniane w ramach kryteriów oceny ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę:

 • złożoną po terminie;
 • złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;
 • niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
 • zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA O ZATRUDNIENIU - DOKUMENTACJA DO ŚCIĄGNIĘCIA:

 1. OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NR 03/EDU/FAMI12/KADRY 
 2. FORMULARZ OFERTY
 3. Informacja o wyniku postępowania

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. +48796548508 oraz e-mail: kontakt@siew.org.pl

 

Aktualizacja: 10-02-2021 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NR 02/EDU/FAMI12/KADRY

z dnia 10 lutego 2021 r.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kursów języka polskiego dla cudzoziemców nr 02/EDU/FAMI12/KADRY z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach projektu nr 48/12-2019/FAMI pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.
Ogłoszenie obejmuje zatrudnienie 2 osób.

Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW:

 • przygotowanie ramowego programu kursów w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego kursu;
 • przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie od A1 do B2, dla 2 grup językowych – łącznie 60 godzin kursów językowych (każdy z pojedynczych kursów będzie trwał 60 godzin dydaktycznych i będzie realizowany w okresie do 15 tygodni).

Miejsce wykonywania zlecenia: Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach oraz województwo świętokrzyskie (w ramach pracy w terenie wg lokalizacji wskazanych i zapewnionych przez Zamawiającego).

Termin realizacji zamówienia: luty 2021 r. – czerwiec 2021 r.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (2 osoby).

Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1).

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferta musi być czytelna.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.02.2021  r. do godz. 15:00 (czasu polskiego) w formie papierowej osobiście w siedzibie STOWARZYSZENIA INTEGRACJA EUROPA – WSCHÓD, ul. H. Sienkiewicza 78A, 25-002 Kielce lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@siew.org.pl

Do oferty należy dołączyć:        

 • CV  lub życiorys
 • kopie dokumentów potwierdzających kompetencje (doświadczenie zawodowe oceniane w ramach kryteriów oceny ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę:

 • złożoną po terminie;
 • złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;
 • niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
 • zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA O ZATRUDNIENIU - DOKUMENTACJA DO ŚCIĄGNIĘCIA:

 1. OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NR 01/EDU/FAMI12/KADRY 
 2. FORMULARZ OFERTY
 3. Informacja o wyniku postępowania

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. +48796548508 oraz e-mail: kontakt@siew.org.pl

 

Aktualizacja: 23-10-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NR 01/FAMI12/KADRY

z dnia 23 października 2020 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia na pełnienie funkcji na stanowisku Konsultant / Tłumacz w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach nr 01/FAMI12/KADRY z dnia 23 października 2020 r. w ramach projektu pt. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Przedmiotem zamówienia jest PRACA NA STANOWISKU KONSULTANTA/TŁUMACZA W PUNKCIE INFORMACYJNYM DLA CUDZOZIEMCÓW W KIELCACH

Obowiązki:
Bieżąca obsługa informacyjna i wsparcie w tłumaczeniach dla cudzoziemców (OPT – Obywateli Państw Trzecich) w zakresie legalizacji pobytu, edukacji, pracy i szeroko pojętej integracji oraz wsparcie językowe dla psychologa oraz prawnika 
w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach. Obsługa infolinii Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Kielcach.
Dodatkowo bieżąca obsługa bazy danych on-line dot. Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO, w tym:

 • prowadzenie kalendarza spotkań informacyjnych dla cudzoziemców
 • umawianie ekspertów i tłumaczy na spotkania
 • prowadzenie kalendarza zapisów na wizyty dla cudzoziemców
 • obsługa spotkań informacyjnych (przygotowywanie sali, sprzętu, dokumentacji rejestrowej itp.)
 • współpraca z koordynatorem projektu i Zamawiającym.

Praca: umowa zlecenie w wymiarze 1 etatu. 

Miejsce wykonywanej pracy: Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach oraz województwo świętokrzyskie (w ramach pracy w terenie wg lokalizacji wskazanych i zapewnionych przez Zamawiającego).

Termin realizacji zamówienia: listopad 2020 r. – 30 września 2022 r.

Forma zatrudnienia: na podstawie umowy zlecenia (zapraszamy również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą).

Termin składania ofert: 30 października 2020 r. do godz. 15:00

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA O ZATRUDNIENIU - DOKUMENTACJA DO ŚCIĄGNIĘCIA:

 1. OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NR 01/FAMI12/KADRY 
 2. FORMULARZ OFERTY
 3. Informacja o wyniku postępowania

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. +48796548507 oraz e-mail: kontakt@siew.org.pl

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NR 01/EDU/FAMI12/KADRY

z dnia 23 października 2020 r.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia kursów języka polskiego dla cudzoziemców nr 01/EDU/FAMI12/KADRY z dnia 23 października 2020 r. w ramach projektu nr 48/12-2019/FAMI pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.
Ogłoszenie obejmuje zatrudnienie 2 osób.

Przedmiotem zamówienia jest PRZEPROWADZENIE KURSÓW JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW:

 • przygotowanie ramowego programu kursów w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego kursu;
 • przeprowadzenie kursów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie od A1 do B2, dla 2 grup językowych – łącznie 120 godzin kursów językowych (każdy z pojedynczych kursów będzie trwał 60 godzin dydaktycznych i będzie realizowany w okresie do 15 tygodni)

Miejsce wykonywania zlecenia: Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach oraz województwo świętokrzyskie (w ramach pracy w terenie wg lokalizacji wskazanych i zapewnionych przez Zamawiającego).
Termin realizacji zamówienia: listopad 2020 r. – marzec 2021 r.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (2 osoby).

Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Oferta musi być czytelna.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.10.2020  r. do godz. 15:00 (czasu polskiego) wysyłając w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@siew.org.pl, lub w formie papierowej osobiście w siedzibie STOWARZYSZENIA INTEGRACJA EUROPA – WSCHÓD, ul. H. Sienkiewicza 78A, 25-002 Kielce

Do oferty należy dołączyć:

 • CV  lub życiorys
 • kopie dokumentów potwierdzających kompetencje (doświadczenie zawodowe oceniane w ramach kryteriów oceny ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę:

 • złożoną po terminie;
 • złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych;
 • niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
 • zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA O ZATRUDNIENIU - DOKUMENTACJA DO ŚCIĄGNIĘCIA:

 1. OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NR 01/EDU/FAMI12/KADRY 
 2. FORMULARZ OFERTY
 3. Informacja o wyniku postępowania

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. +48796548508 oraz e-mail: kontakt@siew.org.pl

 

Aktualizacja: 02-10-2020 r.

Opis projektu

1 października 2020 r. Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód rozpoczęło realizację projektu pn. Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców.
Projekt będzie realizowany przez dwa lata, a jest współfinansowany z unijnych środków tj. Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie jak najszerszego i wyprofilowanego do potrzeb dostępu do usług integracyjnych cudzoziemcom legalnie przebywającym w woj. świętokrzyskim.
Zaplanowano utworzenie unikalnego systemu kompleksowego wsparcia pn.

Mapa Dobrego Sąsiedztwa
INTEURO – Region Świętokrzyskie

Mapa to 6 programów:

 • INTEURO Info - mobilny i stały punkt informacyjny dla cudzoziemców
 • INTEURO Kontakt - infolinia z usługami tłumacza i konsultanta 
 • INTEURO Sieć - lokalne punkty wsparcia cudzoziemców w regionie
 • INTEURO Biznes - warsztaty przedsiębiorczości i coworking
 • INTEURO Integracja - kursy integracyjne dla 120 osób
 • INTEURO Edukacja - dedykowane kursy jezyka polskiego (poziomy od A1 do B2) dla 420 słuchaczy.

Przewidziano objęcie bezpłatnym wsparciem kilku tysięcy cudzoziemców przebywających legalnie na terenie naszego województwa i pochodzących z krajów spoza UE.

Do końca 2020 roku potrwają przygotowania do uruchomienia systemu.
Natomiast już w listopadzie rozpoczną się pierwsze bezpłatne kursy języka polskiego z udziałem młodzieży m.in. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Rosji - głównie uczniów szkół średnich i studentów.

Całkowity budżet projektu to 1 331 709,60 złotych.

Warto dodać, iż już dziś Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód do końca roku prowadzi Punkt Informacyjno - Doradczy dla Cudzoziemców przy ul. Sienkiewicza 78A w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego pn. "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim" - także współfinansowanego ze środków FAMI.
W Punkcie tym od maja 2019 r. udzielono kilku tysięcy porad dla ponad tysiąca cudzoziemców głównie z Ukrainy, Białorusi, Kazachastanu, Mołdawii, Rosji, ale też wielu innych krajów jak np. Bangladeszu, Indii, Wietnamu, RPA, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Chile, Brazylii i in.

Dzięki nowemu projektowi cudzoziemcy przez kolejne lata będą mogli liczyć na bezpłatne wsparcie zw. z adaptacją do życia w Polsce.

Już dziś zapraszamy do kontaktu i współpracy wszystkie osoby zainteresowane naszym nowym przedsięwzięciem!

Krzysztof Kalita - koordynator projektu

Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców - ogłoszenia i zamówienia AKTUALIZOWANE
Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców - ogłoszenia i zamówienia AKTUALIZOWANE