×
вул. Henryka Sienkiewicza 78A
25-501 Kielce
tel/fax:
NIP:
9591912972
REGON:
260423101
21.12.2020
Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców - Ogłoszenie o zatrudnieniu nr 02/FAMI12/KADRY

Aktualizacja: 21-12-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NR 02/FAMI12/KADRY

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na realizację zamówienia dotyczącego wykonywania pracy na stanowisku Doradca OPT w Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców w Kielcach nr 02/FAMI12/KADRY z dnia 21 grudnia 2020 r. w ramach projektu pt. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

Przedmiotem zamówienia jest WYKONYWANIE PRACY NA STANOWISKU DORADCA OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH W PUNKCIE INFORMACYJNYM DLA CUDZOZIEMCÓW W KIELCACH

Obowiązki:

 • bieżąca obsługa informacyjna i wsparcie cudzoziemców (OPT – Obywateli Państw Trzecich) w zakresie legalizacji pobytu, edukacji, pracy i szeroko pojętej integracji,
 • obsługa infolinii Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców w Kielcach,
 • bieżąca obsługa bazy danych on-line dot. Mapy Dobrego Sąsiedztwa INTEURO,
 • wsparcie w koordynowaniu pracy stacjonarnego i mobilnego punktu informacyjnego,
 • diagnozowanie potrzeb odbiorców usługi,
 • udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad udziału w projekcie, 
 • bieżąca dystrybucja materiałów informacyjnych, prowadzenie, stale aktualizowanej i weryfikowanej bazy danych instytucji działających dla cudzoziemców oraz informacji przydatnych obcokrajowcom, w tym dotyczących m.in. procedur urzędowych, bezpieczeństwa, komunikacji, kultury, sportu i turystyki
 • prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i statystycznej punktu informacyjnego
 • udzielanie informacji na temat funkcjonowania polskiego systemu socjalnego, edukacyjnego, opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych, rynku mieszkaniowego, dostępu do rynku pracy, charakterystyki instytucji wojewódzkich i samorządowych pracujących na rzecz integracji migrantów, systemu podatkowego, prawnego, możliwości działań integracyjnych dla dzieci itp. 

Miejsce wykonywanej pracy: Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach oraz województwo świętokrzyskie (w ramach pracy w terenie wg lokalizacji wskazanych i zapewnionych przez Zamawiającego).

Termin realizacji zamówienia: styczeń 2021 r. – 30 września 2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat.

Termin składania ofert: 29 grudnia 2020 r. do godz. 15:00

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA O ZATRUDNIENIU - DOKUMENTACJA DO ŚCIĄGNIĘCIA:

 1. OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NR 02/FAMI12/KADRY 
 2. FORMULARZ OFERTY
 3. Informacja o wyniku postępowania

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. +48796548507 oraz e-mail: kontakt@siew.org.pl

Opis projektu

1 października 2020 r. Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód rozpoczęło realizację projektu pn. Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców.
Projekt będzie realizowany przez dwa lata, a jest współfinansowany z unijnych środków tj. Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Głównym celem przedsięwzięcia jest umożliwienie jak najszerszego i wyprofilowanego do potrzeb dostępu do usług integracyjnych cudzoziemcom legalnie przebywającym w woj. świętokrzyskim.
Zaplanowano utworzenie unikalnego systemu kompleksowego wsparcia pn.

Mapa Dobrego Sąsiedztwa
INTEURO – Region Świętokrzyskie

Mapa to 6 programów:

 • INTEURO Info - mobilny i stały punkt informacyjny dla cudzoziemców
 • INTEURO Kontakt - infolinia z usługami tłumacza i konsultanta 
 • INTEURO Sieć - lokalne punkty wsparcia cudzoziemców w regionie
 • INTEURO Biznes - warsztaty przedsiębiorczości i coworking
 • INTEURO Integracja - kursy integracyjne dla 120 osób
 • INTEURO Edukacja - dedykowane kursy jezyka polskiego (poziomy od A1 do B2) dla 420 słuchaczy.

Przewidziano objęcie bezpłatnym wsparciem kilku tysięcy cudzoziemców przebywających legalnie na terenie naszego województwa i pochodzących z krajów spoza UE.

Do końca 2020 roku potrwają przygotowania do uruchomienia systemu.
Natomiast już w listopadzie rozpoczną się pierwsze bezpłatne kursy języka polskiego z udziałem młodzieży m.in. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Rosji - głównie uczniów szkół średnich i studentów.

Całkowity budżet projektu to 1 331 709,60 złotych.

Warto dodać, iż już dziś Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód do końca roku prowadzi Punkt Informacyjno - Doradczy dla Cudzoziemców przy ul. Sienkiewicza 78A w ramach projektu Wojewody Świętokrzyskiego pn. "Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim" - także współfinansowanego ze środków FAMI.
W Punkcie tym od maja 2019 r. udzielono kilku tysięcy porad dla ponad tysiąca cudzoziemców głównie z Ukrainy, Białorusi, Kazachastanu, Mołdawii, Rosji, ale też wielu innych krajów jak np. Bangladeszu, Indii, Wietnamu, RPA, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Chile, Brazylii i in.

Dzięki nowemu projektowi cudzoziemcy przez kolejne lata będą mogli liczyć na bezpłatne wsparcie zw. z adaptacją do życia w Polsce.

Już dziś zapraszamy do kontaktu i współpracy wszystkie osoby zainteresowane naszym nowym przedsięwzięciem!

Krzysztof Kalita - koordynator projektu

Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań"

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców - Ogłoszenie o zatrudnieniu nr 02/FAMI12/KADRY
Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców - Ogłoszenie o zatrudnieniu nr 02/FAMI12/KADRY